Veel gestelde vragen

Vraag: Hoe maak ik geld over naar mijn account op de Exchange?

Antwoord:  Dit is afhankelijk van de gekozen exchange. Volg hiervoor de volgende instructies:


Vraag: Hoe wordt bepaald wat de grootte is van een ingekochte pocket?

Antwoord: De trader koopt een nieuwe pocket in met een percentage van het beschikbare USD budget. Dit percentage is dynamisch en afhankelijk van de marktomstandigheden. Het percentage kan variëren tussen iets meer dan 0% en maximaal 25%.

Als de koers maar een klein beetje is gedaald en er is een nieuw goed aankoopmoment dan zal de pocket kleiner zijn. Dit voorkomt dat het volledige beschikbare aankoopbudget wordt opgemaakt bij een langzaam dalende markt.

Daarentegen zal de pocket groter zijn bij een flinke koersdip in combinatie met een goed aankoopmoment. Dit laatste zorgt voor grotere rendementen.


Vraag: Ik heb oudere pockets die al verkocht worden maar mijn nieuw pocket wordt nog niet verkocht. Hoe kan dat?

Antwoord: De trader zal altijd proberen om een pocket met zoveel mogelijk marge te verkopen. Initieel zal de pocket alleen verkocht worden als de (netto) marge minimaal 6% is. Echter als de markt maar kleine koersschommelingen heeft dan zou dat kunnen betekenen dat de pocket helemaal niet verkocht mag worden. Daarom gaat de minimale verkoopmarge lineair omlaag naar minimaal 1% over een periode van 3 weken. Zo voorkomen we dat pockets niet verkocht gaan worden in een rustige markt. Het effect hiervan kan dan zijn dat oude pockets, waarvan de minimale verkoop marge al (veel) lager is dan 6%, eerder verkocht worden dan nieuwe pockets (waarvan de minimale verkoop marge nog hoger is). Simulaties met historische koersen laten zien dat we hiermee op jaarbasis het hoogste rendement halen.


Vraag: Wat is het minimale inleg bedrag in USD bij de Exchange?

Antwoord: Om een goed rendement te kunnen halen halen adviseren we om met minimaal $1000,- te starten. Dit heeft enerzijds te maken dat je hiermee gemiddeld genomen een leuke winst winst per maand kunt verwachten (gemiddeld 2% van de inleg) en anderzijds dat je hiermee in een diepe dip nog voldoende USD hebt om pockets te kunnen blijven inkopen. Immers de pockets worden steeds kleiner omdat deze elke keer een percentage van het beschikbare USD budget zijn. De kleinste pocket is $25,- omdat de minimale trade bij de exchange $25,- is. Bij het starten van de trader zal de trader een pocket met een grootte van 10% van het beschikbare USD budget willen inkopen. Opvolgende pockets zijn vaak kleiner. Dus met een minimum inleg van $1000,- kun je meerdere pockets aankopen en een optimaal rendement halen.


Vraag: Ik wil graag geld uit de cryptotrader halen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe werkt dat?

Antwoord: Het is altijd mogelijk om USD dollars uit de trader te halen (bijvoorbeeld om je winst af te romen). Crypotrader zal dit automatisch detecteren en bij de eerst volgende aankoop zal dit effect hebben op de grootte van de aangekocht pocket. De Trader koopt altijd in met een percentage van beschikbare USD budget. Volg hiervoor de volgende instructies:

Overigens is het onverstandig om Bitcoins uit je account te halen omdat je dan verlies gaat maken. Immers als de Bitcoins voldoende winst zouden maken dan waren ze al verkocht.


Vraag: Ik wil graag geld bijstorten in de cryptotrader. Is dat mogelijk en zo ja, hoe werkt dat?

Antwoord: Het is altijd mogelijk om USD dollars bij te storten in je account bij de exchange. Crypotrader zal dit automatisch detecteren en bij de eerst volgende aankoop gebruik maken van deze extra USD dollars. De Trader koopt altijd in met een percentage van beschikbare USD budget. Het heeft geen zin om Bitcoins te storten, de trader doet hier niets mee.


Vraag: Ik heb zojuist euro’s bijgestort in mijn exchange account maar ik zie dat cryptotrader deze niet gebruikt voor nieuwe aankopen. Hoe zit dat?

Antwoord: De cryptotrader kan alleen werken met USD in je exchange account. Daarom moet je Euro’s in je exchange account eerst omzetten naar USD. Volg hiervoor de volgende instructies:


Vraag: Kan ik mijn winst in USD ook omzetten naar Euro’s?

Antwoord: Jazeker. Het is zelfs voordeliger om je USD eerst naar Euro’s om te zetten voordat je een bijvoorbeeld een withdrawal doet. De withdrawal fee kosten voor Euro’s zijn een stuk lager dan voor USD. Volg hier de de instructies:


Vraag: Ik zie op bitcoinwisdom dat er een leuk inkoopmoment is, maar de trader heeft nog steeds niets ingekocht.

Antwoord: De trader zal een inkooporder plaatsen bij de exchange zodra er een goed aankoopmoment is. Echter het kan best zijn dat er op dat moment te weinig verkopers zijn waardoor de inkooporder niet gevuld wordt bij de exchange. De trader wacht altijd 4 minuten om te kijken of de order voldaan is. Als na 4 minuten de order nog steeds niet voldaan is dan annuleert de trader de order (en gaat weer wachten op een volgend goed aankoop / verkoop moment).


Vraag: Ik zie in mijn exchange account dat er al een aankoop / verkoop is geweest, maar in de web app van cryptotrader.online zie ik nog niks. Ook heb ik nog geen email ontvangen van cryptotrader.online.

Antwoord: De trader wacht altijd 4 minuten na het inschieten van een aankoop -of verkoop order om te kijken of de order vervuld is. Zodat dit definitief is zal hij dit registeren en een mailtje sturen van de aankoop of verkoop. Verder cached de web app de data voor 1 minuut. Dat betekend dus dat er een vertraging van 5 minuten tussen kan zitten.


Vraag: Wat gebeurd er als de koers op een dag met 100% zou stijgen, worden mijn pockets dan nog wel verkocht als dit leidt tot negatieve credits?

Antwoord: Als NA een verkoop actie, waarin mogelijk ineens meerdere pockets verkocht worden, de credits negatief zijn dan wordt de trader automatisch gepauzeerd. De verkoopactie wordt wel uitgevoerd.


Vraag: Ik heb zelf de bitcoins,  die trader voor mij aangekocht heeft, handmatig verkocht op mijn exchange en nu zijn al mijn pockets verdwenen.

Antwoord: De trader checkt regelmatig of alle Bitcoins die hij ingekocht heeft nog aanwezig zijn in de gekoppelde exchange account. Als er geen (of te weinig) Bitcoin aanwezig is in de account (bijvoorbeeld omdat de gebruiker deze handmatig zelf verkocht heeft) dan worden alle de bijbehorende pockets verkleind of verwijderd (er is immers niets meer te verkopen). Overigens raden we het af om zelf de Bitcoin te verkopen die zijn aangekocht zijn door trader. De kans is groot dat je hiermee verlies maakt of minder winst maakt.

Tip: Als je zelf ook handmatig wit handelen (parallel aan de de cryptotrader) dan is het beter om hiervoor een sub-account (bij Bitstamp) aan te maken. Op deze manier hebben jou handmatige aankoop / verkopen geen invloed op het rendement van de cryptotrader.

Tip: Wanneer je handmatig wilt handelen (parallel met de cryptotrader), kun je beter een subaccount aanmaken voor cryptotrader. Op deze manier hebben jou handmatige aankoop / verkopen geen invloed op het rendement van de cryptotrader. Zorg ervoor dat de API-sleutel van Cryptotrader gekoppeld is aan de sub-account (in plaats van de main-account). U kunt contact opnemen met support als u uw accountinstellingen voor Cryptotrader wilt wijzigen.


Vraag: Het lijkt erop dat een pocket maar deels verkocht is, hoe kan dat?

Antwoord: Als de markt heel rustig (met weinig kopers) dan kan het voorkomen dat er in een periode van 4 minuten de pocket maar deels verkocht is. De trader registreert dat netjes. De verkochte bitcoins kun je dan terugvinden in het actions overzicht. De resterende bitcoins blijven achter in de pocket, dit kun je zien in het pockets overzicht.


Vraag: Ik heb meerdere pockets die met voldoende marge verkocht kunnen worden maar toch heeft de trader er maar een paar verkocht.

Antwoord: De trader zal altijd alle pockets aanbieden voor verkoop waarvan de marge voldoende hoog is. Echter het kan best zijn dat de markt rustig is (met weinig kopers) waardoor niet alle pockets verkocht worden.


Vraag: De trader heeft zojuist net een pocket met winst verkocht maar vlak daarna koopt ie weer een nieuwe pocket tegen een (iets) hoger bedrag. Had hij dan beter de pocket niet kunnen verkopen?

Antwoord: De trader zal altijd zijn best doen om pockets met voldoende winstmarge op gunstige momenten te verkopen. Echter de trader kan niet in de toekomst kijken. En het kan dus best gebeuren dat een pocket zojuist met een leuke winst verkocht is op een goed verkoopmoment maar dat de koers na een kleine daling toch weer (flink) begint te stijgen. De trader wil deze rally omhoog niet missen en zal dan een nieuwe pocket aankopen zodat hierop weer winst gemaakt kan worden.


Vraag: Waarom koopt de trader maar in met een percentage van het beschikbare USD budget, hij kan toch veel beter alle USD gebruiken voor een aankoop?

Antwoord: De trader zal altijd proberen in te kopen op een gunstig aankoopmoment. Echter de trader kan niet in de toekomst kijken en het komt regelmatig voor dat er na een gunstig aankoopmoment en nog beter aankoopmoment volgt. Door steeds maar met een percentage in te kopen heeft hij nog budget over om in te kopen in nog gunstigere aankoopmomenten. Hij zal alleen maar inkopen als het nieuwe aankoopmoment een lagere prijs heeft dan de bitcoins in reeds aangekochte pockets. Met vele simulaties is aangetoond dat hiermee het hoogste jaarrendement gehaald kan worden.


Vraag: Hoeveel vertraging zit er tussen de koers van de exchange en de Cryptotrader?

Antwoord: De trades van de exchange komen real-time binnen bij de Cryptotrader. Elke 5 minuten berekend Cryptotrader de gemiddelde prijs van de trades en trading volume van de afgelopen 5 minuten en bewaard deze data in zijn eigen database. Daarna voert Crypototrader een MACD analyze uit over de afgelopen 36 blokken van 5 min ( periode van 3 uur) om een optimaal aankoop / verkoop moment te bepalen. De trader neemt dus een aankoop / verkoop beslissing om de 5 minuten.


Vraag: Wat doet de cryptotrader bij het instorten van de Bitcoin koers?

Antwoord: Bij het instorten van de Bitcoin koers gaat de trader laag inkopen om zo aan goedkope Bitcoins te komen. Omdat de trader elke keer maar met een percentage van het beschikbare USD budget inkoopt zie je typisch bij een continue omlaag gaande koers dat er meerdere pockets ingekocht worden tegen een steeds lagere koers. De trader zal daarna blijven wachten totdat de koers weer gaat stijgen om de pockets met voldoende winst-marge weer te kunnen verkopen.


Vraag: Waarom gaat de trader wachten bij een sterk dalende koers en verkoopt hij niet geforceerd met stop-loss?

Antwoord: Je ziet in de Bitcoin markt dat de vraag naar Bitcoin toeneemt en het aanbod van Bitcoins afneemt. Dit zorgt ervoor dat de Bitcoin koers op de langere termijn continue stijgt. Op de korte termijn kan de koers wel flink omlaag gaan door emotie en markt manipulatie. Dit zijn ideale momenten voor de trader om laag in te kopen. Omdat we weten dat de koers uiteindelijk weer gaat stijgen blijven bij een dalende markt gewoon wachten totdat deze weer gaat stijgen en dat de pockets met winst verkocht kunnen worden. Als we geforceerd stop-loss zouden toepassen dan lopen we het risico dat we pockets met verlies gaan verkopen, dat willen we niet.


Vraag: Sinds kort krijg ik ineens geen e-mail meer binnen van Cryptotrader.online. Wat is er aan de hand?

Antwoord: Waarschijnlijk wordt de Cryptotrader e-mail gemarkeerd als spam door je e-mail provider. Om te voorkomen dat Cryptotrader e-mail als spam wordt gemarkeerd kun je admin@cryptotrader.online op een witte lijst (= whitelist) zetten in je email client. Hieronder volgen de instructies:


Vraag: Ik heb bovenstaande instructies uitvoert om admin@cryptotrader.online op een witte lijst te zetten maar ik krijg nog steeds geen e-mail binnen van Cryptotrader. Wat is er aan de hand?

Antwoord: Het zou kunnen dat je in het verleden (per ongeluk) e-mail van Cryptotrader hebt gemarkeerd als spam. Hierdoor wordt alle uitgaande e-mail naar jouw adres geblokkeerd. Dit kunnen we ongedaan maken als je even met ons contact opneemt en uitlegt wat het probleem is.


Vraag: Kan ik de trader ook stoppen?

Antwoord: Je kunt altijd besluiten om te stoppen met handelen? Je kunt dit doen door een email naar OliNo support (support at olino dot org) te sturen met de opdracht om je trader te stoppen.