Privacy Policy

Versie: 1.1
Datum: 25 juni 2018

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag informeren wij jou via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Onze gegevens

Cryptotrader.online is een initiatief van OliNo Energy BV
De Koolhof 8
5502 RH Veldhoven
KvK: 17205823
www.olino.org
support@olino.org

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doel verwerking

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om namens jou te handelen op een Bitcoin Exchange zodat jij rendement kunt maken met het automatisch aankopen/verkopen van Bitcoins. Verder gebruiken wij jouw gegevens om support te kunnen leveren en zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die wij verwerken bij het aanmaken van een cryptotrader.online account zijn:
– Voor -en achternaam
– Email
– Aangeschafte Credits
– Taal

Van de gekoppelde Bitcoin exchange (sub-)account:
– Account ID
– API key
– API SECRET

Om namens jou te kunnen handelen halen we de volgende informatie middels de API key uit de gekoppelde Bitcoin exchange (sub-)account:

– USD Balance
– BTC Balance
– Bitcoin Transacties (aankopen / verkopen)

Verder verwerken we ook afgeleide informatie zoals gehaald rendement en winst.

Wie verwerken mijn persoonsgegevens?

Naast dat Cryptotrader.online de gegevens intern verwerkt maakt Cryptotrader.online gebruik van de dienst van digitale factuur voor het versturen van facturen. De privacy statement van digitale factuur is te vinden onderaan op hun website.

Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De servers van Cryptotrader.online staan in Frankfurt (Duitsland).

Hoe beveiligen we je gegevens?

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die wij voor jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. We streven er na dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze website heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat, maken gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen en de sensitieve data wordt encrypted opgeslagen in de database.

We beseffen dat de beveiligingseisen en de technologie voortdurend veranderen. Daarom spannen we ons in om de maatregelen die we op basis van dit artikel hebben genomen, voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of te verbeteren.

Wat doen wij om je gegevens geheim te houden?

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor jou verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van jou ontvangen. Hierover spreken we het volgende af:

Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

  • als jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of
  • als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie te verstrekken.

Wat zijn jouw rechten?

Wil je precies weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar support@olino.org met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar support@olino.org. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Google Chrome) om deze cookies op jouw apparaat op te slaan. Cryptotrader.online gebruikt essentiële en analytische cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Essentiële cookies

Deze essentiële cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytisch cookies voor Google Analytics, zo krijgen we inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze data kunnen we onze website verder optimaliseren om de gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt voorkomen dat je gegevens gebruikt door Google Analytics door de volgende Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

Minderjarigen

Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van de cryptotrader.online service. Voor een werkende cryptotrader.online account heb je een geldige Bitstamp.net account nodig. Voor het aanvragen van een Bitsamp.net account moet je 18 jaar of ouder zijn. Zie ook de voorwaarden van Bitstamp.net.

Hyperlinks

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij jou er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Cryptotrader.online van toepassing is op de activiteiten die op je deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Wijzigingen

Cryptotrader.online behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na aanpassing gebruik blijft maken van onze website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is Nederlands recht van toepassing.