Via het settings menu is het mogelijk om te wisselen tussen Automatische verkoopstrategie of een eigen aangepaste verkoopstrategie

Automatische verkoopstrategie

Standaard werkt de trader met een automatische verkoopstrategie. Deze automatische verkoopstrategie is getest met historische data en zo geoptimaliseerd dat deze op jaarbasis zoveel mogelijk winst maakt.

Aangepaste verkoopstrategie

Voor gebruikers die meer controle willen hebben over de verkoopstrategie is het mogelijk om over te schakelen op een aangepaste verkoopstrategie waarbij je zelf verschillende parameters kunt aanpassen.

De default instellingen zijn initieel hetzelfde als van de automatische verkoopstrategie.

Hier volgt een uitleg hoe het exact werkt.

Zoals uitgelegd op de pagina “Hoe werkt het” zal de trader alleen proberen te verkopen op een optimaal verkoopmoment. Dit wordt bepaald met behulp van MACD. Ook bij een aangepaste verkoopstrategie blijft dit het geval. Echter behalve een optimaal verkoopmoment is er nog een andere eis waaraan de trader moet voldoen om tot verkoop over te gaan, dat is een minimaal winstmarge die gehaald moet worden bij de verkoop van elke pocket.

Initieel (op de eerste dag) moet deze winstmarge minimaal 6% zijn. Echter in de loop van de tijd gaat deze eis van 6% langzaam omlaag naar 1% over een periode van 21 dagen. Daarna blijft de eis 1%.

Het idee hiervan is dat wanneer de koersschommelingen maar klein zijn dat de pockets uiteindelijk wel verkocht worden maar dat je initieel probeert om zoveel mogelijk winst te maken met de verkoop van pockets.

Met de aangepaste verkoopstrategie kun je de minimale winstmarge op de 1e dag, de minimale winstmarge aan het einde van de periode en de period in dagen zelf veranderen. Hier is een voorbeeld:

In dit voorbeeld is de minimale winstmarge op de eerste dag minimaal 3% en aan het einde van de periode van 10 dagen is deze eis 1%. Het effect hiervan is dat de trader sneller zal overgaan op de verkoop van pockets, echter je loopt wel het risico om minder rendement te maken omdat je minimale winstmarge eis lager is.

Zodra je de parameters aangepast hebt, krijg je in een grafiek te zien wat het effect hiervan is in de loop van de tijd. Ben je tevreden met de nieuwe parameter, druk dan op de “Save” knop. De waarden wordt opgeslagen en de trader zal ze vanaf dat moment gebruiken voor de verkoopstrategie.

Als je druk op de “Reset” knop dan krijg je de originele instellingen weer terug die identiek zijn aan de Automatische verkoopstrategie. Je moet dan wel weer op “Save” drukken om deze parameters te bewaren.