Rendementen van Cryptotrader nu te bekijken

Ontwikkelingen rondom Bitcoin / Cryptotrader (September 2022)
september 16, 2022
Nieuwe Web App (1.6.7)
februari 17, 2023

In de nieuwe web app van Cryptotrader kan elke gebruiker zien wat het rendement is van zijn eigen trader. Het rendement is met name afhankelijk van de koersschommelingen van de Bitcoin prijs. Hoe grote de schommelingen, hoe hoger het rendement. Andere invloeden op het rendement zijn het moment van instappen en het ingelegde vermogen (zie ook FAQ met uitleg hierover).

Rendement vergelijking

Met het rendement rekenen we uit wat het winstpercentage is ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Deze berekening maken we voor elke trader apart. Hiermee kun je dan eenvoudig het rendement van cryptotrader vergelijken met rente bij banken, investeringen in aandelen of goud.

Rendement vergelijking Cryptotrader

  2022 2021 2020 2019
Cryptotrader

7.1% 51.4% 23.6% 25.9%
Bank

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
AEX

-14.0% 28.0% 3.0% 24.0%
Goud

5.9% 3.5% 15.0% 20.8%

De berekening

We berekenen het rendement als volgt. Voor elke trader wordt aan het begin van elke maand bepaald wat het geïnvesteerde vermogen is die maand. Dat is de som van de vrije USD beschikbaar in de gekoppelde exchange account en de reeds aangekochte pockets tegen de oorspronkelijke aankoopprijs. Het gemiddelde geïnvesteerde vermogen per maand wordt bepaald door het geïnvesteerde vermogen aan het begin van de maand en het geïnvesteerde vermogen aan het einde van de maand te middelen. Dit is belangrijk omdat een gebruiker ook USD kan bijstorten of uit de account kan halen die maand.

Het rendement van die maand is nu de winst van die maand gedeelt door het gemiddelde geïnvesteerde vermogen die maand. Dit betreft de netto winst waar de exchange fees al vanaf getrokken zijn.

Voorbeeld:
Stel we hebben gemiddelde geïnvesteerde vermogen van €2000 en de winst die maand is €30. Dan is het rendement van die maand €30 / €2000 = 1.5%

Als we alle maandrendementen hebben berekend dan kunnen hiermee ook de samengestelde rendement van het hele jaar berekenen.

Voorbeeld:
Stel we hebben 4%, 2%, 1%, 1.3%, etc.. rendement per maand dan wordt het totale rendement 1.04 x 1.02 x 1.01 x 1.013 x etc… = 1.x. Het jaar rendement is dan x.

Voor jaren die (nog) niet compleet zijn berekenen we het jaar rendement op basis van extrapolatie. Dit betreft vaak het eerste jaar van instap en het laatste jaar wat nog loopt. De berekening gaat dan als volgt. We berekenen eerst het gemiddelde maand rendement op basis van de maanden waarover we al het rendement weten. Met dit gemiddelde maand rendement kunnen we dan via extrapolatie een inschatting maken van het jaar rendement. Hoe meer maanden we aan data hebben hoe nauwkeuriger deze extrapolatie is.

Voorbeeld:
Stel we hebben een maand rendement van respectievelijk 4%, 2%, 1% en 1.3% en we hebben verder geen maand data. Dan is het gemiddelde rendement per maand (4+2+1+1.3) / 4 = 2.075%. Hiermee kunnen we een inschatting maken voor het jaarrendement = 1.02075 ^ 12 = 27.9% per jaar.

Comments are closed.